Praktijk voor Fysiotherapie J. Dekker / S. Hanemaaijer
foto7.jpg

Kinderen

Binnen onze praktijk  heeft Bernice Meijer door jarenlange ervaring en diverse scholingen veel affiniteit met het behandelen van kinderen.

Een aantal behandelmethodes zijn:

NDT

Neuro development treatment (NDT) is een behandelmethode voor kinderen en volwassenen die door hersenletsel problemen hebben met bewegen. Bij mensen met hersenletsel zijn de spieren vaak heel gespannen (hypertonie). Vaak hebben ze last van spasmes. Ze krijgen hun spieren niet goed onder controle. Bij NDT leren ze hoe ze hun spieren kunnen ontspannen zodat de controle verbetert.

NDT kan bestaan uit:

 • Evenwichtsoefeningen
 • Oefeningen om de spieren te ontspannen
 • Opbouwen van normale spierspanning
 • Oefeningen om de dagelijkse dingen te kunnen, bijvoorbeeld aan- en uitkleden, tanden poetsen
 • Kauw- en slikoefeningen
 • Ademhalingsoefeningen
 • Speekselcontroleoefeningen

Veel fysiotherapeuten gebruiken NDT bij de behandeling van mensen met hersenletsel. Vraag uw fysiotherapeut hiernaar. Ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra werken ze veel met NDT.
De methode is ontwikkeld door het echtpaar Bobath. NDT wordt daarom ook wel Bobath-therapie genoemd.

Sensomotore Integratie

Wat is sensomotorische integratie of sensorische integratie?

Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is zo’n waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Maar ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen. De samenwerking tussen waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is, wordt sensomotorische integratie genoemd. Kinderen maken hier bijvoorbeeld gebruik van bij het spelen.

Bij sensomotorische integratie ook wel sensorische integratie genoemd, neemt het voelen van aangeraakt worden en bewogen worden en het voelen in welke houding je je bevindt en welke bewegingen je maakt, een belangrijke plaats in. Het belang dat aan een goed gebruik van deze zintuigen wordt gehecht voor de ontwikkeling van een kind, is terug te voeren op de rol die zij spelen bij het handhaven van evenwicht en stabiliteit. Het handhaven daarvan heeft altijd voorrang boven het uitvoeren van andere activiteiten. De verschillende manieren van voelen werken hierbij nauw samen, maar hebben in dit proces een andere functie.

Het voelen van een aanraking of het tastgevoel

Het tastzintuig bevindt zich vooral in onze huid. Hierdoor kunnen we voelen wanneer we aangeraakt worden en voelen of iets warm of koud is en hard of zacht. Ook of het prettig is om door iemand te worden aangeraakt, maar ook of de grond stevig genoeg is om op te staan. Dit gevoel wordt ook wel tactiele informatie genoemd

Het voelen van een beweging of het evenwichtsgevoel

De informatie van het evenwichtsorgaan, dat zich vlakbij de oren in ons hoofd bevindt, noemen we het evenwichtsgevoel. Dit orgaan informeert ons over de stand en de bewegingen van het hoofd. Hierdoor waarschuwt het evenwichtsorgaan als we dreigen te vallen. Bijvoorbeeld bij het struikelen over een losse stoeptegel. Dit gevoel wordt ook wel vestibulaire informatie genoemd.

Het houdings- en bewegingsgevoel

Deze informatie is afkomstig uit zintuigcellen in onze spieren en gewrichten. Hierdoor krijgen we vooral informatie over de houding van ons lichaam en de manier waarop wij zelf bewegen. Dit gevoel wordt ook wel proprioceptieve informatie genoemd.

Bij problemen met de sensomotorische integratie is het signaal van het tast- en evenwichtsgevoel te sterk of te zwak. Hierdoor reageren we alsof we in gevaar verkeren, terwijl dat niet zo is, of we geven deze zintuigprikkels te weinig aandacht, terwijl dat wel zou moeten. We richten onze aandacht op een verkeerde manier en merken onze eigen bewegingen onvoldoende op. Hierdoor gebruiken we de informatie uit onze spieren en gewrichten te weinig en ontstaan problemen met de concentratie en het leren van dingen.

Problemen in de sensomotorische integratie worden gezien als een niet op een juiste manier gebruiken van vooral aanraking- en bewegingsprikkels, waardoor we onze bewegingen te weinig voelen, niet opletten wat we aan het doen zijn en moeilijk dingen leren.

Een behandeling kan bij veel kinderen en kan zelfs bij volwassenen met problemen met de sensomotorische integratie, tot succes leiden. Hiervoor is het noodzakelijk om het kind zodanig aan te raken en te bewegen dat hij die aanrakingen en bewegingen gaat gebruiken en het leuk gaat vinden. Het gebruik van deze prikkels zal dan tot veranderingen leiden.

Movement ABC

De Movement ABC test is in Nederland en Wereldwijd de meest gebruikte test voor het vroegtijdig vaststellen van motorische problemen bij kinderen  in de leeftijdscategorie van 3 t/m 16 jaar. De Movement ABC 2 is een herziening van deze test. De herziening bevat ook een Test en een Checklist. Met deze instrumenten kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en ze kunnen worden gebruikt voor het opstellen en evalueren van een behandelplan.

De Movement ABC 2 is verdeeld in drie leeftijdsbanden:

 • Leeftijd 3 - 6 jaar
 • Leeftijd 7 - 10 jaar
 • Leeftijd 11-16 jaar

De test meet drie componenten, verdeeld over acht items:

 • Handvaardigheid
 • Mikken en vangen
 • Evenwicht

De test kan zowel individueel als groepsgewijs via de pen-en-papiermethode worden afgenomen. De test duurt 20-40 minuten, afhankelijk van de leeftijd van het kind en de ernst van de problemen.

Fysiotherapie Loppersum

Praktijk voor Fysiotherapie J. Dekker / S. Hanemaaijer

De Schepperij 2
9919HJ Loppersum
Tel: 0596 572966

Direct contact opnemen

Openingstijden

maandag: 7.00 uur-18.00 uur
Dinsdag: 7.30 uur-21.30 uur
Woensdag: 7.00 uur-18.00 uur
Donderdag: 7.30 uur-18.00 uur
Vrijdag: 7.00 uur-21.30uur

U kunt bij ons zonder verwijsbriefje of toestemming van de huisarts of specialist terecht. En u kunt zelf aangeven door welke therapeut u behandeld wilt worden.

Laatste Nieuws