Praktijk voor Fysiotherapie J. Dekker / S. Hanemaaijer
foto2.jpg

Wie zijn wij?

Wij, Jan Dekker en Suzanne Hanemaaijer zijn al jarenlang de bekende gezichten van de fysiotherapie in Loppersum.
Sinds resp. 1987 en 1986 zijn wij in dienst gekomen bij de voormalige praktijkhouder Dhr. J.B.Kuipers.

In 2006 hebben wij de praktijk overgenomen en al snel een grote, goed geoutilleerde oefenzaal bij de praktijk toegevoegd. Dit was voor ons het realiseren van een lang gekoesterde wens: Om mensen de optimale zorg te kunnen bieden vinden wij het belangrijk dat we samen met u kijken naar de juiste behandeling. Een actieve bijdrage van de cliënt staat in onze visie centraal als het gaat om de effecten op de langere termijn. We vinden het belangrijk om samen met u aan het werk te gaan om zo te komen tot het herstel van uw klachten. Een actieve bijdrage van de cliënt hierbij speelt een centrale rol. Een van de problemen bij het ontstaan van klachten kan liggen in een verstoring van het evenwicht tussen belastbaarheid en belasting. Naast de adviezen die u krijgt om de belasting te verminderen, richten wij ons zeer nadrukkelijk op het vergroten van de belastbaarheid door middel van oefentherapie geheel afgestemd op uw specifieke situatie en mogelijkheden. Therapie op maat dus. Wij streven ernaar dat u niet afhankelijk van ons wordt, maar dat u met de juiste begeleiding zelf uw actieve leven weer kunt vervolgen.

Jan Dekker:

Jan

Specialisaties:

 • Algemeen fysiotherapeut
 • Manueel therapeut
 • Dry Needling en myofasciale triggerpuntbehandeling
 • Medical taping concept

Extra aandachtsgebieden:

 • Medische fitness
 • Chronische pijnklachten

Suzanne Hanemaaijer:

Suzanne

Specialisaties:

 • Algemeen fysiotherapeut
 • Bekkenfysiotherapie
 • Incontinentietraining
 • Fysiotherapie bij Diabetes Mellitus
 • Anticipeert in het Claudicationet(etalagebenen)
 • Zwangerschapsdocent
 • Medical taping concept

Extra aandachtsgebieden:

 • Medische fitness
 • Chronische pijnklachten
 • Hyperventilatie en paniekstoornissen

Bernice Meijer:

bernice

Specialisaties:

 • Algemeen fysiotherapeut
 • Oedeemtherapeut
 • Pschychosomatiek
 • Fysiotherapie specifiek voor kinderen

Extra Aandachtsgebieden:

 • Hartcoherentie (stressrelease)
 • Mindfulness
 • Ademhaling en ontspanning
 • Nek-, schouder-, armklachten NSA Stenvers
 • Neurodevelopment treatment
 • Sensomotore integratie
 • Medical taping concept

Waar staan we voor?

Kernwoorden voor onze praktijk zijn: Betrokken en integer, deskundig en een zeer ervaren en een op elkaar ingespeeld team. We vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en dat u zich serieus genomen voelt. Het belang van de cliënt staat bij ons altijd voorop. Wij zetten ons in om voor u de optimaal mogelijke zorg te bieden. Binnen onze praktijk hebben we frequent cliënten besprekingen waarbij we elkaars deskundigheid benutten om u zodoende zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het kan voorkomen dat een van de fysiotherapeuten de hulp inroept van een collega om nog eens goed samen naar u te kunnen kijken. Kwaliteit leveren vinden wij essentieel. Alle fysiotherapeuten die binnen onze praktijk werken voldoen aan kwaliteitseisen.

We zijn ingeschreven in het B.I.G. register en in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie(K.N.G.F.). Dit houdt o.a. in dat we verplichte bijscholing volgen, voldoende studiepunten halen, werken volgens de richtlijnen van het K.N.G.F., we allemaal deelnemen aan gestructureerd intercollegiaal overleg(iof)met collega therapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk maar ook van collega’s die werkzaam zijn op andere praktijken. Tevens werken we met een klachtenregeling (K.N.G.F.). We hebben goede samenwerking onderling maar ook met de verwijzers en andere zorgaanbieders in de omgeving.Zoals de huisartsen,praktijkondersteuners, maar ook specialisten uit de Ommelander ziekenhuisgroep, het Martiniziekenhuis, het U.M.C.G. en het Wilhelminaziekenhuis.

We werken samen met 2 diëtisten, Harkelien Kruijer uit Ten Post en Jacqueline Drenth uit Garrelsweer. We zetten ons er sterk voor in om als praktijk een zo breed mogelijk aanbod van diensten te kunnen bieden. Indien we vinden dat wij u niet de adequate zorg kunnen bieden die u nodig heeft,dan verwijzen we u altijd door naar een collega die dit wel kan.Uw belang staat immers voorop bij ons.

Waar zitten wij?

We zitten in Loppersum op de Schepperij 2. We hebben zowel op de 1e als 2e verdieping van Zorgcentrum Wiemersheerd onze praktijkruimtes. Op de 1e verdieping hebben we een wachtruimte, 3 behandelkamers en een administratieve ruimte en op de 2e verdieping is onze oefenzaal gelegen van 60 m2. Deze is ingericht met professionele kracht- en cardio-apparatuur en diverse kleiner oefenmateriaal (en niet te vergeten koffie en thee na gedane arbeid!).

De praktijk is zeer allround en we verzorgen een groot gebied rondom Loppersum. We behandelen dus mensen van klein tot groot en de aandoeningen die we behandelen zijn erg divers. We zijn kortom een praktijk voor iedereen! Indien de mensen(tijdelijk of langdurig) niet in staat zijn om zelf in de praktijk te komen voor hun therapie, dan komen we de cliënt thuis behandelen. Aangezien ons verzorgingsgebied groot is, maken we dus heel wat praktijkkilometers!

Fysiotherapie Loppersum

Praktijk voor Fysiotherapie J. Dekker / S. Hanemaaijer

De Schepperij 2
9919HJ Loppersum
Tel: 0596 572966

Direct contact opnemen

Openingstijden

maandag: 7.00 uur-18.00 uur
Dinsdag: 7.30 uur-21.30 uur
Woensdag: 7.00 uur-18.00 uur
Donderdag: 7.30 uur-18.00 uur
Vrijdag: 7.00 uur-21.30uur

U kunt bij ons zonder verwijsbriefje of toestemming van de huisarts of specialist terecht. En u kunt zelf aangeven door welke therapeut u behandeld wilt worden.

Laatste Nieuws